Sosyal Gelişim

İKA Anaokulu olarak çocuklarımızdaki yetenekleri keşfetmek için uygun ortam, doğru program, yerinde ve zamanında takip ve yönlendirme ile zengin materyal kullanarak, özgür seçime ve yaratıcılığa teşvik ediyoruz.

Sanat

Title Separator

Çocuklar doğaları gereği dokunarak, keşfederek öğrenmeyi sever. Her çocuk içgüdüsel olarak sanatsal etkinliklerinde bulunur. Çocuklar doğaları gereği kendilerini bir şekilde ifade etme yolları arar. Sanat etkinlikleri de bu anlamda kullanabilecekleri en zevkli ve yararlı bir yoldur. Çocuklar gelişimleri için önemli olan kazanımları elde ederken değer yargıları arasına estetik bakış açısını da eklerler.

Okulumuz görsel sanatlar derslerinde çeşitli etkinlikler ve materyallerle farklı teknikleri çocuklara öğretmekte, onların kendilerini ifade etmelerini sağlamaktadır.

Okul öncesi eğitimde çocuklar; renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar, görsel bellekleri gelişir, oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenirler. El-göz-beyin koordinasyonları gelişir, giderek malzemeye belli anlamlar yüklemeyi öğrenirler.

Yaptıklarıyla düşünsel boyutta kendini ifade etmeyi denerler, çocukların sanat sayesinde konsantrasyon süreleri uzar, sosyal ve duygusal alanda ilerleme ağlarlar.

Okulumuz sanat yönü gelişmiş eğitimcileriyle çocuklardaki sanata ilginin gelişiminin desteklemektedir.

Müzik

Title Separator

Müzik, son araştırmalardan da edindiğimiz bilgi dahilinde daha anne karnında tepki verdiğimiz ve sevdiğimiz bir sanat dalıdır. Yeteneği olsun ya da olmasın her çocuk müziği sever ve müzik ile gelişir. Müzik çocuğun duyularını geliştirir. Çocuklar okul öncesi eğitimde; müzik ile dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta da önemli olacak çeşitli beceriler kazanır. Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı benimser ve dili gelişir. Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir. Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken, arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı öğrenir (Birlikte başlama ve bitirme, seslerin yüksekliğine ritme uyma, etrafını dinleme, müzik işaretlerini uygulama vb.) Böylece birlikte iş yapmanın toplumla uyum içinde olmayı gerektirdiğini kavrar ve disiplin alışkanlığı kazanır. Estetiğe yönelir ve çevresine karşı duyarlı olur.

Bale

Title Separator

Bale derslerinde amaç; çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp estetik algılarını geliştirip vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini keşfettirmektir. Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.

Erken yaşta başlanılması tavsiye edilen balenin çocuklar üzerinde birçok bakımdan faydası vardır. Bale eğitimi alan çocuk, özgüven sahibi olur ve hayat boyu kendini çevreye karşı daha iyi ifade eder. Klasik bale adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur. Bale eğitimleri klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Bu sayede çocuk, müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir.