Çift Dilde Eğitim

Nedir?

Title Separator

İKA Anaokulu okul öncesi eğitimde “Çift Dil” programını uygulamaya almıştır. Bu yöntem sayesinde öğrenciler derslerde kavramları hem ana dilimiz Türkçe hem de İngilizce olarak öğrenmektedir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedir.

Dinleyerek,
Duyduklarını anlamlandırarak,
Cümle, kelime ve sesleri ayırt ederek,
Taklit ederek,
Kullanarak.
Çift Dilde Eğitim

Çift Dilli Eğitim Sistemi Nasıl Uygulanır?

Title Separator

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun içeriklerle düzenlenen eğitim programımız; eşzamanlı İngilizce ve Türkçe olarak uygulanmaktadır. Her sınıfın, tam zamanlı bir okul öncesi öğretmeni, bir de İngilizce öğretmeni vardır. Uygulanan programın amacı; çocuğun erken yaşta ikinci dil edinmesini sağlamak ve ileride gerçekleşecek dil öğrenme deneyimleri için zemin hazırlamaktır. Çocuklar eğitim materyallerini kullanarak öğrenirken 2 farklı dilde dış uyaranla karşılaşır; 2 öğretmenle iletişime geçer, sorar ve iki dilde de yanıt alırlar. Doğal ortamda her iki dili de kullandıkları için kalıcı dilsel beceri geliştirirler. Çift dile maruz kalan çocukların, yeni bir dil edinirken, iletişim becerilerini güçlendirmeleri, dili kullanabilmeleri ve içselleştirmeleri önemlidir.