Branş Dersleri

Okulumuzda yer alan çalışmalarımızdan bazıları;

Zeka Oyunlarımız

Title Separator
Çocukların muhakeme ve karar verme süreçlerine katkı sağlar.
Neden - sonuç ilişkisi kurmaya yardımcı olur.
Özgüven sahibi olmayı ve kendini iyi ifade etmeyi öğretir.
Branş Dersleri

Sanat Çalışmalarımız

Title Separator
Çocukların doğalarına uygun olarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.
Dersler sayesinde görsel hafızaları gelişir.
Dersler sayesinde çocukların dikkat süreleri uzar, sosyal ve duygusal anlamda gelişime katkı sağlar.

Ritim Derslerimiz

Title Separator
Dinlediğini duymayı, duyduğunu anlamayı geliştirir. Okuma & yazma sürecine hazırlıkta önemli beceriler katar.
Duygusal yönden rahatlatır; çocuklarda güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık ve korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar müzik sayesinde olumlu duygu ve davranışlara dönüşür.

Bale Derslerimiz

Title Separator
Hem zihin hem de beden disiplini sağlanır.
El ve göz koordinasyonunu güçlendirir.
Çocuklar bale sayesinde özgüven sahibi olur ve kendini iyi ifade eder.

Seramik Derslerimiz

Title Separator
Çocukların yaratıcı taraflarını geliştirir
El ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde önemli rol oynar.
Çevre ve kültürel özelliklerin daha kolay kavranmasını sağlar.

Jimnastik Derslerimiz

Title Separator
Duruş bozukluklarının giderilmesi konusunda yardımcı olur.
Çocukların daha sosyal olmasını sağlar.
Çocukların girişken ve aktif olmasına etki eder.

Bilim Atölyesi

Title Separator
Eğitim programının içeriği canlı bir öğrenme ortamı sağlar.
Çocuklar yeni buluşlar yapar, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi kavrar.
İş birliği ve bağımsız çalışma öğrencilerin özgüvenini ve öz yeterliliğini geliştirir.
Tasarım odaklı düşünmeyi ve yenilikçi olmayı sağlar.
Esnek düşünmeye teşvik eder. Çocukların karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmesini sağlar.